Cennik wynajmu dla klientów firmy ultimasport.pl podczas pomiaru czasu

Rozumiane jako wynajem podium na zawody, na których firma ultimasport.pl wykonuje usługę pomiaru czasu

50zł

  • Czas wypożyczenia obejmuje okres obsługi zawodów maksymalnie od chwili otwarcia biura zawodów do zakończenia dekoracji.
  • Firma ultimasport.pl nie ponosi odpowiedzialności za podium od czasu jego rozłożenia do chwili złożenia.
  • Cena wynajmu obejmuje dostarczenie podium miejsce zawodów, rozłożenie, złożenie oraz odbiór.

Cennik wynajmu wysyłkowego do 3 dni – łącznie z czasem wysyłki i odsyłki

Wynajem rozumiany jako wysyłka lub odbiór w siedzibie ultimasport.pl

90zł

  • Czas wypożyczenia obejmuje pełne 3 dni wynajmu. Za każdy kolejny dzień wynajmu cena bazowa wzrasta o 1/3.
  • Na czas wynajmu pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona do 3 dni roboczych od powrotu przedmiotu wynajmu do firmy ultimasport.pl.
  • Koszt wysłania podium do klienta wynosi 55 zł.