top


Wynajem Podium - dekoracja

WYNAJEM
PODIUM - DEKORACJA

Dmuchana brama startowa o długości 8 metrów

Cennik wynajmu dla klientów firmy ultimasport.pl podczas pomiaru czasu

Rozumiane jako wynajem podium na zawody, na których firma ultimasport.pl wykonuje usługę pomiaru czasu

50zł

  • Czas wypożyczenia obejmuje okres obsługi zawodów maksymalnie od chwili otwarcia biura zawodów do zakończenia dekoracji.
  • Firma ultimasport.pl nie ponosi odpowiedzialności za podium od czasu jego rozłożenia do chwili złożenia.
  • Cena wynajmu obejmuje dostarczenie podium miejsce zawodów, rozłożenie, złożenie oraz odbiór.
  • Dostarczone podium nie posiada frontowych banerów, ale jest możliwość przyklejenia swoich banerów.

 

Cennik wynajmu wysyłkowego do 3 dni - łącznie z czasem wysyłki i odsyłki

Wynajem rozumiany jako wysyłka lub odbiór w siedzibie ultimasport.pl

90zł

  • Czas wypożyczenia obejmuje pełne 3 dni wynajmu. Za każdy kolejny dzień wynajmu cena bazowa wzrasta o 1/3.
  • Na czas wynajmu pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona do 3 dni roboczych od powrotu przedmiotu wynajmu do firmy ultimasport.pl (po oględzinach stanu podium).
  • Podium jest wysyłana do klienta po zaksięgowaniu na koncie wpłaty w wysokości koszty wynajmu+kaucja.
  • Koszt wysłania podium do klienta wynosi 30 zł.
  • Klient na własny koszt odsyła podium do firmy ultimasport.pl
  • W przypadku samowolnego (nieuzgodnionego wcześniej z firmą ultimasport.pl) przedłużenia czasu wynajmu, zostaną naliczone odsetki w wysokości 200% wartości wynajmu za każdy dzień przedłużenia.
Dmuchana brama startowa ma długość 8 metrów

Zasilanie bramy za pomocą agregatu

 

bottom

ultimasport.pl sportowy elektroniczny pomiar czasu Copyright © 2009-2011
Obsługa imprez sportowych, nadruk numerów startowych, wyniki na żywo z zawodów, obsługa zawodów rfidsport.eu systemy, urządzenia sportowego pomiaru czasu